KONTAKT

TOP
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za estetiku lica
Šubićeva 9
Zagreb 10000
Hrvatska – Croatia
general secretary : Luka Lubina dr.med.dent.
mail : hdel@hdel.hr
phone : 091 2662 059
žiro račun :
IBAN Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za estetiku lica:
HR 7423600001101214818,
poziv na broj: 268-625
OIB 60192951611
Pošalji