Bodovanje

Kongres će biti bodovan od strukovnih komora sukladno pravilniku

Hrvatska liječnička komora kategorizirala je skup kao domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem.

Aktivnim sudionicima bit će dodijeljeno 10 bodova.

Pasivnim sudionicima bit će dodijeljeno 8 bodova.

Hrvatska komora dentalne medicine kao suorganizator 11.CEMS bodovat će Simpozij.

Sudionicima će biti dodijeljeno 9 bodova.