Bodovanje

Hrvatska Liječnička Komora
aktivnim sudionicima boduje kongres sa 10,00 bodova
pasivnim sudionicima dodijeljeno je 8,00 bodova.