Bodovanje

Hrvatska Liječnička Komora
aktivnim sudionicima boduje kongres sa 16,00 bodova
pasivnim sudionicima dodijeljeno je 11,00 bodova.

Hrvatska komora dentalne medicine
boduje doktore sa 7 bodova