CV – dr. Kristina Davidović – CSEM

CV – dr. Kristina Davidović

Experience in aesthetic

Kristina Davidović, national, regional and international expert trainer for nonsurgical aesthetic and antiaging procedures

E-mail: dr.kristina.davidovic@gmail.com

Education and practice

*IMCAS2019 Paris, speaker

*Masterclass Peeling and injections Lisbon (november 2018), lecturer

*Aesthetic Congress Kazakhstan (october 2018), lecturer

*Aesthetic Congress Warsaw (September 2018), lecturer

*Aesthetic Congress Jerusalem (august 2018), lecturer

*Expert Training Days SkintechPharma group (july 2018), lecturer

*Cadaver workshop Sinclair Expert Training Workshop Madrid (june 2018)

*IMCAS2018 Paris, delagate

*Skintech training workshop (Barcelona, November 2017)

*Sinclair EXPERT INTERNATIONAL TRAINER for

-SilhouetteSoft

-Ellance

-Perfectha (Barcelona, October 2017)

*Sinclair meeting WEM (Barcelona, October 2017)

*Sinclair training-workshop (Lisabon, July 2017)

*Wossiam Monaco Monte Carlo 2017

*IMCAS 2017 Paris, delagate

*Skin Tech expert trainer (March 2016)

*IMCAS India 2016, delegate

*Wossiam Monaco Monte Carlo 2016

*IMCAS 2016 Paris, delagate

*Aesthetic dermal peel expert training education (Barcelona, September 2015)

*IMCAS 2015 Paris, delagate

*Plastic surgery and aesthetic training Policlinica Barcelona (Barcelona, july-october 2014)

*Continual antiaging education (Aesthetic dermal products) 2012-2014

*Chemical peel training (Aesthetic dermal products) april 2014

*Promoitalia training for PRP (Milano, january 2014)

*Promoitalia training- antiaging, 3D fibers, vaginal narrower, fiber face and body lifting (Belgrade, october 2013)

*Proficiency training for 3D fibers (Belgrade, june 2012)

*Education in aesthetic and antiaging medicine in department for reconstructive and plastic surgery in San Rafaelle hospital, Milan, Italy (june-december 2011)

*Allergan training for botox (Belgrade, march 2011)

*Medica Aesthetica proficiency training for mesotherapy (Belgrade, november 2010)

*Teosyal proficiency training for hyaluronic fillers (Belgrade, oktober 2010)

*Restylane advance training for hyaluronic fillers (Belgrade, april 2010)

*Restylane basic training for hyaluronic fillers (Belgrade, november 2009)

Other working experience in aesthetics

*Founder and key opinion leader Rea Medika Clinic, Belgrade

*Leading role and prime aesthetic practitioner and educator at the biggest antiage hospital in the country- Special Hospital Merkur, Centre for medical aesthetics, Spa of Vrnjci (januar 2014 and current)

Societies

*Founder and president of Serbian Society of interdisciplinary of esthetic and antiaging medicine SESIAM (nov 2017)

*Member of ASKED

*Member of WOSIAM an WOSSAM

Teaching experience

*International certified educator and teacher for Sinclair

*International certified educator and teacher for Teoxane

*International certified edcator and teacher for Skintech

Obrazovanje
* Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prosek 9.97 / 10.00 (2007) sa počastima – Student generacije Fakulteta i student generacije Univerziteta

* Akademska specijalizacija iz radiologije, Master, teza “Volumetrijska analiza hipokampalne formacije i amigdaloidnog kompleksa kod desnorukih i levorukih pacijenata različitog uzrasta” Medicinski fakultetu, Univerzitet u Beogradu (2009)
* Doktorske studije iz radiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, trenutno na 3. Godini

*Specijalizacija iz Radiologije Ministarstva zdravlja Republike Srbije (2014)

*Upisana subspecijalizacija iz oblasti Neuroradiologija (2017/2018)

Radno iskustvo i trenutna pozicija
* Načelnik odeljenja za Neuroradiologiju i imidzing muskuloskeletnog sistema, Urgentna radiologija, Kliničkog centra Srbije (od februara 2016)
* Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Klinički centar Srbije, radiolog- (od aprila 2014. godine i dalje), Odsek Urgentne radiologije
* Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Klinički centar Srbije, specijalizant radiologije (oktobar 2010-april 2014) – Odsek Urgentne radiologije (body, Neuroradiološki i imidzing muskuoskeletnog sistema); Prva hirurška klinika (body imaging); i Centar za magnetnu rezonancu (Neuroradiološki i body imidzing)
* Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Klinički centar Srbije, MD (2008-2010)
* Medicinski fakultet, Studentski asistent (tutor), u oblasti anatomije (2003-2007)

Iskustvo učenja
* Asistent u radiologiji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (od oktobra 2015, izabran na period od tri godine)
* Studentski tutor u oblasti anatomije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, rad sa mlađim učenicima koji pohađaju Anatomiju, učeći ih u toku nastave (2003-2007)
* Tutor anatomije pri Studentskom Naučnom istraživačkom Centru Medicinskog fakulteta (2003-2007.)

Istraživačke aktivnosti i dodatna obuka
* Evropska škola za radiologiju, program razmene za stipendije, tri meseca , A.Cardarelli bolnica, Napulj, Italija (septembar-decembar 2016)
* Evropska škola za radiologiju, Visiting Scholarship Program obuke, tri meseca kursa, Val d’Hebron Bolnica, Barselona, Španija (jul-oktobar 2014)
* “US intenzivni kursevi”, Srbija (na godišnjem nivou 2008-2012)
* “MSCT intenzivni kursevi”, Srbija (na godišnjem nivou 2010-1014)
* “MRI intenzivni kursevi”, Srbija (na godišnjem nivou 2010-2014)
* Istraživanje i aktivnosti obuke u San Rafaelle Medicinskom Univerzitetu u Milanu, Italija (jul-decembar 2011)
* Istraživanje i obuka aktivnost u Sapporo Medical Universiti, SAD, MSCT, MRI, Japan (mart-maj 2009)
* Aktivni učesnik u Bioethics Course (Prag, jul 2005)
* Aktivni učesnik u Nacionalnom Istraživačkom Centru ” Petnica ” (2001/2002 i 2002/2003)

Naučni radovi

* Autor poglavlja u knjizi Radiološka dijagnostika aorte, naziv poglavlja: ​​”CT trbušne aorte” (2014)
* Aktivni učesnik u Nacionalnom istraživačkom projektu broj III41020 “Morfološke osobine mozga kod transeksualaca, kod osoba sa drugim poremećajima seksualnog identiteta i razvijenih psihijatrijskih poremećaja. (2011-2016) ”
* Autor je više naučnih radova štampanih u celini:
– Agosta P, Galantucci N, Svetel M, Lukić, MJ, Copetti M., Davidović, K., Tomić, A., Spinelli E., Kostić, V., Filippi M Clinical, Korelacija kognitivnih i bihevioralnih poremećaja sa oštećenjem bele mase kod progresivne supranuklearne paralize. Journal of Neurologi 2014: [Epub ahead of print]
– Agosta P, Kostić V., Davidović, K., Kresojević N, Sarro l, Svetel M, Stanković, Comi G, Klajn, C, Filippi M Abnormalnosti bele mase kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću sa mutacijama gena glucocerebrosidase. Mov Disorders. 2013 Jan; 28 (6): 772-8
-Mladenović A Davidović, K., Marković, B., Anojčić P Stojadinović, M., Maksimović, H, Rekanalizacija striktura distalnog uretera sa različitim endoprotezama. Acta chirurgica Jugoslav. 2010; 57 (2): 61-64.
-Nikolajević J., Davidović, K. Volumetrijska analiza amigdaloidnog kompleksa kod dešnjaka i levorukih raznih životnih doba.Medical Youth 2006 ; 57 (9-15)
-Davidovic K., Savić E Sopta J.Sličnosti i razlike između solitarne koštane ciste kalkaneusa i dugih cevastih kostiju. Medical Youth 2005; 56 (21-24)
Više od 20 radova predstavljenih na Nacionalnom i Međunarodnom Kongresu, uglavnom u oblasti Neuroradiologije

Predavanja po pozivu

*Nacionalni kongres radiologa (CRS 2017), “Minimalno invazivne procedure u terapiji degenerativnih oboljenja kičme“

*Internacionalna škola neuroradiologije (2017) „Novine u terapiji lumbalnog bola“

*Nacionalna škola muskoloskeletnog sistema (2017) „Trauma MSK“
* Nacionalni kongres radiologa (CRS 2015), “Protokoli u urgentnoj radiologiji”, Beograd, Srbija
* Balkanski kongres radiologa (BCR 2015), “Tumačenje filmova za mlade”, predavač po pozivu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
* Balkanski kongres radiologije (BCR2014), “Tumačenje filmove za mlade”, predavač po pozivu, Instanbul, Turska
* Nacionalna škola za Neuroradiološki imidzing (SNR2013), ” Abnormalnosti bele mase kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću sa mutacijom glucocerebrosidase gena : cdti studija, predavač po pozivu, Beograd, Srbija
* Balkanski kongres radiologije (BCR2013), “Zapaljive i autoimune bolesti kičmene moždine”, pozvani predavač, Ohrid, Makedonija
* Nacionalni kongres neuroradiologije (CNR2012), “Dijagnostički značaj cavum septi pellucidi”, predavač po pozivu

* Balkanski kongres radiologije (BCR2013), “Zapaljive i autoimune bolesti kičmene moždine”, predavač po pozivu, Ohrid, Makedonija
* Nacionalni kongres neuroradiologije(CNR2012), “Dijagnostički značaj cavum septi pellucidi”, predavanje po pozivu, Beograd, Srbija
* BCR 2008 i BCR 2009 (Balkanski kongres radiologa) aktivan učesnik i član organizacionog odbora “Hipokampalna p formacija promene obima”, “Neurodegenerativne bolesti i oštećenja moždane strukture”
* Aktivni učesnik u 46.-49. Nacionalnom kongresu studenata medicine, sa posebnim počastima Najbolji originalni naučni rad u oblasti radiologije (2004-2007)

Ostalo iskustvo
* Pomoćnik u projektnim aktivnostima Rodos i Gomes u EU Tempus projekata (2010-2016)
* Kontakt osoba EU Tempus projekta “Jačanje kapaciteta studentskih predstavnika u Bolonjskom procesu” (2010-2013)
* Koordinator EU Tempus projekta “Reforma studija Medicine u Srbiji” (2004-2007)
* Predavač na tri konferencije u okviru Tempus sastanka “Unapređenje Bolonjskog procesa” (Beograd, 2008), “Učešće studenata u proces kvaliteta” i “Reforma iz ugla studenata” (Beograd, 2007)
* Aktivni učesnik u “EU TEMPUS sastanku” (Brisel, 2007)
* Aktivni učesnik u dvonedeljnom kursu, u Italiji u okviru Tempus projekta sa prezentacijom “Studije Medicine u Beogradu” (januar 2006)

Ostale aktivnosti i članstva
2001-207:
* Član studentskog sportskog društva kao kapiten plivačkog tima medicinske škole i član košarkaškog tima
* Član naučnog odbora Medicinskog fakulteta,
* Član komisije za naučna istraživanja rada Medicinskog fakulteta,
* Član izdavačkog odbora Medicinskog fakulteta
* Član Studentskog Istraživačkog Centra
* Član Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta, izabran od strane drugih učenika, gde pomažu u mnogim aktivnostima u vezi sa potrebama učenika,
* Član izvršnog odbora Studentskog parlamenta,
* Član odbora za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta
* Član Humanitarnog odbora Medicinske škole
* Član studentskog časopisa Medicinar
* Član naučno-nastavnog odbora Medicinskog fakulteta,
* Član nastave odbora Medicinskog fakulteta,
* Član komisije za procenu kvaliteta nastave
* Član Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu (2006/2007)

Za školsku 2006/2007 i 2007/2008:
* Student prodekan Medicinskog fakulteta
Za školsku 2007/2008 godinu:
* Student prodekan Univerzitetskog parlamenta (2007/2008)
Za školsku 2005/2006 godinu
* Predsednik Centra za Naučno Istraživanje (2005/2006)
2009-2010:
* Član komisije za algoritme i protokole(Institut za radiologiju, Klinički centar Srbije)
2007-2014:
* PR Saveza studenata , kao student doktorskih studija
2010-2012:
* Road Arrow University FS tim, koordinator i kontakt osoba sa stranim univerzitetima

Ostale medicinske aktivnosti
* Međunarodni i nacionalni trener i edukator u oblasti estetske medicine, sa više od 10 domaćih i međunarodnih predavanja po pozivu (2010-2016)

Dobrovoljni rad
* Volonterski rad u Zavodu za transfuziju krvi (2007-2009)
* Volonterski rad u institutu Željeznički radnici zdravstvene zaštite (Odeljenje Magnetne Rezonance) (2004-2007)

Veštine
* Jezici: srpski (maternji), engleski (stručni), Italijanski (tečno), Španski (Advance), francuski (Advance),
* Računar: Windows, Word, Office Excel, Power Point, Photoshop, internet
* Umetnost: završila osnovnu muzičku školu i bivši član lokalnog crkvenog hora

Posebne počasti

* ESOR program razmene za Fallowship, 2016
* ESOR Visiting Scholarship Programme, 2014
* Rista Bokonjić stipendija za doktorske studije neurologije u Milanu (2011)
* Najbolji student Univerziteta (2009)
* Posebna čast za jednu od 204 cenjenih građana u zemlji (maj 2008)
* Priznanja Društva profesora i naučnika Srbije “Prof. dr Vojislav Stojanović” za najboljeg studenta (2008)
* Dragoljub Marinković stipendija za “najboljeg studenta” (2007)
* EFG banka nagrada “Investirajte u evropske vrednosti”, za “najboljeg studenta” (2006)
* Priznanja: dekana čast ” Najbolji student-vrh u klasi ” za 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 2006/20007 ,. (Medicinska škola)
* Paštrović nagrada za najboljeg studenta (2005) * Dr Zoran Đinđić nagradu za najboljeg studenta Vrnjačke Banje (2004)
* Nikola Spasić nasleđe “Najbolji u klasi (2001/2002)
* Najbolji naučni rad na 46. student medicine nacionalni kongres u oblasti radiologije (2006)
* Najbolji naučni rad na 46. Nacionalnom kongresu studenata medicine u oblasti Anatomije (2006)
* Najbolji naučni rad na 48. Nacionalnom kongresu studenata medicine u oblasti radiologije (2008)
* Dobitnik Nacionalne stipendije za mlade talente (za poslednjih šest godina studija)
* Pobednik na nekoliko regionalnih, republičkih i državnih prvenstava u u oblasti matematike i fizike tokom srednje školskog obrazovanja
* dobitnik nekoliko zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja u okviru Nacionalnog Studentskog takmičenja “Medicinijada” (2001-2007)