CV – dr. sc. Marija Buljan – CSEM

CV – dr. sc. Marija Buljan

Izv. prof. dr. sc. Marija Buljan, spec. dermatologije i venerologije, uži specijalist dermatološke onkologije godinama radi na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu te predaje na Stomatološkom fakultetu.

Dermatoonkologija, dermatokirurgija i dermatoskopija godinama su njezino uže područje interesa i rada te je edukaciju stjecala u renomiranim svjetskim medicinskim centrima u Grazu, Barceloni, Briselu, Lyonu, Zurichu, Melbourneu i dr. Izv prof. dr. sc.

potpredsjednica je Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju, tajnica Hrvatskog dermatovenerološkog društva HLZ-a te dugogodišnji član Europske Akademije Dermatologije i Venerologije i Međunarodnog Udruženja za Dermatoskopiju. Održala je niz predavanja iz područja dermatovenerologije na domaćim i međunarodnim kongresima, te kontinuirano sudjeluje u organizaciji  dermatoloških  tečajeva. Objavila je niz znanstvenih radova u domaćim i stranim citiranim časopisima.