CV – Dr. sc. Martina Šarec Ivelj – CSEM

CV – Dr. sc. Martina Šarec Ivelj

Dr. sc. Martina Šarec Ivelj, dr. med. iz Koprivnice, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. godine. Potom je radila u djelatnosti hitne medicine i na Odjelu vaskularne i plastične kirurgije u OB Koprivnica. Specijalističko usavršavanje iz opće kirurgije završila je 2015. godine, a nakon toga i užu specijalizaciju iz plastične kirurgije u KB Dubrava u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te stekla akademski status doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Posljednjih nekoliko godina bavi se isključivo estetskom medicinom i kirurgijom, te se iz ovog područja educirala na brojnim svjetskim klinikama; transplantaciju kose usavršila je u Grčkoj, a rad na laserima u estetskoj medicini u Njemačkoj. Trenutno zaposlena u Poliklinici Maletić u Zagrebu.