CV – dr.sc. Nina Bašić Marković – CSEM

CV – dr.sc. Nina Bašić Marković

dr.sc. Nina Bašić Marković, specijalistica obiteljske medicine, asistentica na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, potaknula otvaranje kolegija “Osnove seksualne medicine” na diplomskom i poslijediplomskom studiju, organizirala poslijediplomske tečajeve “Osnove seksualne medicine”. Doktorirala 2012. god na temu “Povezanost prekomjerne težine i pretilosti s pojedinim aspektima seksualnosti”. Autor i koautor znanstvenih radova objavljenih u indeksiranim časopisima, aktivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Autor poglavlja u udžbenicima “Debljina” te “Osnove seksualne medicine”( Seksualnost u starijoj životnoj dobi) – , autor i koautor poglavlja u knjizi “Smjernice u obiteljskoj medicini” (Erektilna disfunkcija i) “Izazovi u praksi liječnika obiteljske medicine”. Završila školu za seksualnog terapeuta pri HDST-u, članica glavnog odbora HDST-a, diplomirala za Geštalt psihoterapeuta. Od 2018. dopresjednica podružnice HLZ Rijeka te delegat u Županijskom povjerenstvu HLK, član Nacionalnog odbora za prevenciju karcinoma debelog crijeva.

Udana, majka jedne kćeri. Radi u Ustanovi za primarnu zdravstvenu zaštitu Srdoči u Rijeci.