CV – dr. sc. Željko Rotim

Dr.sc. Željko Rotim univ.mag.med.dent. rođen je 14.10.1964. u Vukovaru.

OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA

 • U osnovnu školu kreće u Iloku, a završava u Zagrebu. Srednju Zubotehničku školu završava u Zagrebu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet na kojem diplomira 1988 godine. Dobitnik je dvije Rektorove nagrade za radove objavljene tijekom studiranja. Izrazito je usmjeren na estetsku medicinu kako dentalnu tako i antiaging medicinu. Ima više od 30 godina iskustva u estetskoj restorativnoj dentalnoj medicini, dentalnoj protetici, dentalnoj implantologiji, kao i antiaging estetskoj medicine regije lica. Autor je 12 znanstvenih i stručnih radova. Organizator je i voditelj trajne edukacije iz područja nekirurške estetske medicine.
 • 2014. godine – Završio je poslijediplomski specijalistički studij na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije.
 • 2019.godine – Završio je Doktorski studij i stekao akademski stupanj Doktor znanosti iz znanstvenog područija biomedicine i zdravstva na Sveučilištvu u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije .

Poslije diplomska edukacija u dentalnoj medicini

 • 1988. godine odlazi u Njemačku, na Ruperech Karls – Universitat Heidelberg, na Universitatsklinik fur mund, zahn und kieferkrank. Tamo radi kao asistent kod mentora prof.dr. P.Lenza.
 • Upisuje magisterij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu
 • 1992. godine počinje sa radom u svojoj Ordinaciji Rotim koja postaje klinika za estetsku stomatologiju i estetsku medicinu Rotim Medical Centar.
 • 2005. godine odlazi u Frankfurt kod prof.dr. Koray Ferana na Dentsply Friadent implant akademiju.
 • 2010. godine – Od posebnog je značaja edukacija koju je proveo kod jednog od najpoznatijeg svjetskih autoriteta u estetskoj stomatologiji, prof. Galip Gurela u Istambulu 2010. godine na njegovoj Aesthetik Excellence akademiji.
 • 2011. godine – Beč – Advantcement of Art and science in aesthetic Dentistry.
 • 2012.godine – Rotim Medical Centar nakon zahtjevnih protokola postaje ovlaštena Certificirana Strauman klinika te kao takva centar izvrsnosti za implantološku kirurgiju Strauman

Poslijediplomska edukacija nekirurške estetske medicine

 • 2012. godine Edukacija Mertz aesthetic Master class u Monte Carlu
 • 2013. godine Allerganov Botulinum toxin Master training u Irskoj
 • 2014. godine Cadaver training u Parizu
 • 2015. godine postao je član WOSIAM-a (World Society of Interdisciplinary Anti-aging Medicine).
 • 2016. godine pohađao je Allergan Master Class pod vodstvom dr. Marva Safa Diane u Parizu
 • 2017. godine Master aesthetic days Dubai
 • 2018.godine Teoxane expert training Atena
 • 2018. godine završio je TEOXANE AESTHETIC ACADEMY u Ženevi i postaje Teoxane Country Expert i Opinion leader za Teoxane za Hrvatsku i Sloveniju.
 • 2019. godine postaje Certificate Teoxane Master Trainer u Ženevi
 • 2019.godine Cadaver trainier education u Liverpulu
 • Ovlašteni je edukator i medical trainer za antiaging medicinu u RH i regiji
 • Organizator je brojnih edukacijskih tečajeva u Hrvatskoj i regiji.
 • Pozivni je predavač mnogih kongresa estetske medicine
 • Usavršava se i sudjeluje na mnogim kongresima i tečajevima u inozemstvu u više navrata: Španjolska, Njemačka, Izrael, Austrija, Nizozemska, Egipat, Grčka, Portugal, Velika Britanija, Mađarska, Srbija, Finska, SAD, Slovenija, Belgija, Češka, Poljska, Italija, itd.

 

KARIJERA I DJELOVANJE

 • Vlasnik je Rotim Medical Centra – privatne dentalne, implantološke i estetske klinike.
 • jedan je od pionira nekirurške anti-aging estetske medicine u Hrvatskoj i začetnik edukacija u području estetike lica.
 • Osnivač i predsjednik Hrvatskog Društva za Estetsku Medicinu, stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora, koje se bavi nekirurškim i minimalnoinvazivnim metodama estetske medicine, prvog stručnog društva u RH koje se bavi anti-aging estetskom medicinom.
 • Pokretač je kongresa i predsjednik znanstvenog odbora “Croatian Esthetic Medicine Syposium”, od 2012. godine.
 • Osnivač i predsjednik je edukacijske ustanove Medical Esthetic Institute, koja se bavi edukacijama iz područija antiaging estetske medicine.
 • Osnivač je i član predsjedništva South East Europe Facial Aesthetic Society (SEEFAS).
 • Pokretač i voditelj cjeloživotnog obrazovanja nekirurške estetske medicine u sklopu poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medical Esthetic Instituta – Esthetic Academy
 • Predsjednik je Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku, stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora i član predsjedništva Sekcije za preventivne aktivnosti u zdravstvu (PAUZA – www.zub.hr ).
 • Organizator i voditelj kongresa “Zdravlje i zdravstvena zaštita FUTUR Z” od 2014. godine.
 • Predsjednik je Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)
 • Obnašao je dužnost Savjetnika ministra zdravlja Republike Hrvatske.
 • Obnašao je dužnost Predsjednika Nacionalnog Povjerenstva za dentalnu medicinu CDO (chief dental officer) za Republiku Hrvatsku.
 • Obavljao je dužnost Savjetnika ravnatelja Hrvatskog Zavoda za Zdravstveno Osiguranje.
 • Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća poliklinike Zagreb.
 • Dužnosnik je Hrvatske Komore Dentalne Medicine, u kojoj je predsjednik Povjerenstva za suradnju sa osiguravajućim društvima, i Glavni koordinator za preventivne aktivnosti u dentalnoj medicini za RH.
 • Sudjelovao je u radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Suradnik je Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 • Suradnik je Stomatološkoga fakulteta u Zagrebu.
 • Suradnik je Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.
 • Posebno područje interesa je estetika lica, estetska stomatologija i implantologija.
 • U slobodno vrijeme dr. Rotim bavi se sportom i glazbom.