Doktorica medicine i forenzičarka Maria Škornjak – CSEM

Doktorica medicine i forenzičarka Maria Škornjak

Doktorica medicine i forenzičarka Maria Škornjak diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija medicine završava studij forenzike, smjer forenzična kemija i molekularna biologija. Pohađala je brojne poslijediplomske edukacije iz područja psihoterapije te preventivne, regenerativne, estetske i anti age medicine u zemlji i inozemstvu i licencirani je liječnik za K-Surgery tretmane estetske i anti age medicine. Područje njenog interesa je preventivna, regenerativna i anti age medicina, kao i utjecaj prehrane i fizičke aktivnosti na usporavanje procesa starenja. Polaznik je i poslijediplomskih edukacija u organizaciji Kineziološkog fakulteta i doktorand na Sveučilištu u Zagrebu. Direktor je kompanija Med-Line u Zagrebu i Med-Line Beauty Concept u Beogradu, ekskluzivnih distributera za K-Surgery Medical & Cosmeceutics.