Hands On Moduli – Instruktori

HANDS ON MODULI KOJI ĆE SE U SKLOPU HDEM SIMPOZIJA ODRŽATI U OPATIJI:

INICIJALNI MODUL – BOTULINUM TOXIN 1 – 3500Kn
INSTRUKTOR:
prim. dr. Siniša Glumičić, spec. maksilofacijalne kirurgije
…više o modulu

INICIJALNI MODUL – DERMALNI FILERI 1 – 3500Kn
INSTRUKTOR: univ.mag. Željko Rotim, dr.med.dent
…više o modulu

NAPREDNI MODUL – DERMALNI FILERI 2 (LIP DESIGN) – 3500Kn
INSTRUKTOR: univ.mag. Željko Rotim, dr.med.dent
…više o modulu

PRIMJENA KANILA U ESTETICI LICA – 3500Kn
INSTRUKTOR: Nevia Delalle, dr.med., spec. dermatologije i venerologije
…više o modulu

ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMANT – 10.000 KN
INSTRUKTOR: dr. Mark Posselt, aesthetic medicine specialist
…više o modulu

NEKIRURŠKA REJUVENACIJA LICA – 5000Kn
INSTRUKTOR: prof. dr. sc. Srećko Budi, dr. med., specijalist opće i plastične kirurgije
…više o modulu

PRP/PRF TRETMANI – 3500Kn
INSTRUKTOR: Maria Škornjak, dr.med
…više o modulu

HANDS ON MODULI KOJI SE IZ TEHNIČKIH RAZLOGA NEĆE ODRŽATI U OPATIJI, VEĆ NAKON HDEM SIMPOZIJA U ZAGREBU U SKLOPU MEDICAL ESTHETIC INSTITUTA:

INJEKCIJSKA LIPOLIZA – 3500Kn…više o modulu

NAPREDNI MODUL –BOTULINUM TOXIN 2 – 3500Kn …više o modulu

NAPREDNI MODUL –DERMALNI FILERI 3 – 3500Kn …više o modulu

NAPREDNI MODUL – DERMALNI FILERI 4 – 3500Kn …više o modulu

REFRESHMENT COURSE – Modul za obnovu znanja i vještina – 2500 KN …više o modulu

Organizacija grupa vrši se po principu „First come, first served“