ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMANT – HDEM

ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMANT

Na ovom specifičnom naprednom modulu u teorijskom dijelu analizira se cjelokupni koncept za reskulpturiranje i modeliranje lica koristeći kombinacije više različitih tehnika i metoda.

Nakon individualnog face assessmenta pacijenta, analizira se način na koji postići maksimalni učinak sa minimalnom količinom proizvoda te kako odrediti ciljana i prioritetna područja za bolji učinak i remodeliranje cijelog lica kombinacijom primjene dermalnih hijaluronskih filera.

Na praktičnom dijelu posebna pažnja posvetiti će se tretmanima gornje, srednje i donje trećine lica.

Ovo je modul namijenjen onima koji žele obogatiti iskustvo u te postići još bolje rezultate u kombinaciji primjene dermalnih filera. Ujedno je i prilika naučiti nove vještine „tips & tricks“ u tretiranju i skulpturiranju cijelog lica. Naglasak je stavljen na primjeni tehnika koje se koriste u raznim kliničkim situacijama.

Na ovom modulu radi se iglama i kanilama.

Po završenoj edukaciji polaznici dobivaju:
Certifikat o završenom ADVANCED MASTERCLASS – GLOBAL FACIAL REJUVENATION TREATMENT

Potrebno je dovesti modela na kojem možete primijeniti tehnike koje će se koristiti na modulu.

Polaznicima je osigurana dovoljna količina preparata i materijala za rad.
Cijena uključuje sve materijale koji se koriste na modulu.

CILJEVI MODULA:

  • Obnoviti i proširiti znanje o primjeni dermalnih filera
  • Dobiti znanje i razumijevanje o farmakologiji i toksikologiji dermalnih filera
  • Dobiti znanje i razumijevanje o različitim vrstama filera koji se koriste u ciljanim regijama i o njihovim prednostima i manama
  • Dobiti uvid o primjeni različitih injekcijskih tehnika
  • Dobiti znanje i razumijevanje o anatomskim struktura lica
  • Raspraviti i razumjeti prednosti i nedostatke tehnika primjene
  • Shvatiti važnost procjene pacijenta iz inicijalnih konzultacija
  • Naučiti kako provesti pre i post proceduru na pacijentu
  • Detalji o osiguranju i paketima osiguranja od liječničke odgovornosti.

CIJENA ADVANCED MASTERCLASS: 8.500,00 kn

PRIJAVITE SE