Bodovanje – HDEM

Bodovanje

Kongres će biti bodovan od strukovnih komora sukladno pravilniku

Hrvatska liječnička komora

Skup je kategoriziran kao Međunarodni simpozij te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 10 bodova.