Info – HDEM

Info

 

Vizija i misija rada Hrvatskog društva za estetsku medicinu (HDEM) Hrvatskog liječničkog zbora je oformiti multidisciplinarni tim domaćih i stranih stručnjaka iz područja anti-aging estetske medicine.

HDEM povezuje sve zainteresirane kolege s ciljem edukacije, razmjene iskustava, organiziranja znanstvenih simpozija, edukacijskih tečajeva te suradnja s međunarodnim srodnim organizacijama.

Anti-aging estetska medicina je mlada i jedna od najbrže rastućih grana medicine kojom se uz dermatologe, plastične kirurge, maksilofacijalne kirurge, doktore dentalne medicine, otorinolaringologe i oftalmologe sve više bave i liječnici različitih specijalizacija.

Svrha stručnog društva je osigurati razvoj i postaviti smjernice u radu i primjeni nekirurških i minimalno invazivnih metoda u estetskoj medicini, ali i estetskoj medicini u cjelini.

Predsjednik i osnivač HDEM je doc. dr.sc. Željko Rotim, DMD.

Počasni predsjednik HDEM-a je prim. dr. Siniša Glumičić, specijalist maksilofacijalne kirurgije.

Članovi Upravnog odbora HDEM-a su:

 • Prof. dr. sc. Mirko Ivkić, spec. otorinolaringologije, plastični kirurg glave i vrata – Prvi dopredsjednik HDEM
 • Prof. dr. sc. Ines Brajac, spec. dermatovenerologije – Druga dopredsjednica HDEM
 • Dr. Mario Zambelli, spec.plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije
 • Dr. Duško Maletić. spec. kirurgije i urologije
 • Doc. dr. sc. Zoran Veir, spec. plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije
 • Dr. Nevia Delalle, spec. dermatovenerologije
 • Dr. Velibor Drakulić, spec. oftalmologije

Glavni tajnik HDEM:

 • Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović spec. maksilofacijalne kirurgije plastični kirurg glave i vrata

Počasni članovi Upravnog odbora:

 • Dr. Vladlena Averina, dermatovenerologist – Ukraine “Predsjednica povjerenstva za međunarodnu suradnju”
 • Dr. Lee Walker, aesthetic medicine doctor – UK

Predsjednica etičkog povjerenstva HDEM:

 • Akademkinja Mirna Šitum, spec. dermatovenerologije

HDEM HLZ organizira simpozije, kao i edukativne teoretsko-praktični radne module na kojima se osposobljavaju i usavršavaju za rad kolege koje su zainteresirane baviti se estetskom medicinom.

Glavni ciljevi društva:

1. HDEM je glavno savjetodavno tijelo pri Hrvatskom liječničkom zboru koje propisuje smjernice za rad i edukaciju antiaging nekirurške estetske medicine

2. Održavanje znanstvenih kongresa i stručnih edukacija

3. Izdavanje Certifikata o osposobljenosti za rad, sukladno smjernicama HLZ i Pravilnika Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

4. Suradnja s međunarodnim srodnim organizacijama

5. Suradnja sa svim zainteresiranim institucijama i specijalistima

6. Promocija vrijednosti i značaja estetske medicine putem publikacija i društvenih mreža

Nakon uspješno završene edukacije u organizaciji HDEM, polaznici su u obavezi pristupiti ispitu znanja i vještina nakon kojih dobivaju Certifikate o osposobljenosti za rad za određeni nivo edukacije.

HDEM HLZ ima svoje edukacijske centre sa vrhunskim uvjetima u Medical Esthetic Institutu (www.mei.eu.hr) u Zagrebu, Specijalnoj bolnici Thalassoterapija Opatija te KBCSM Klinika za kožne i spolne bolesti.

HDEM HLZ ima pozitivno mišljenje i preporuku za rad izdano od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.