Registracija za HDEM kongres – HDEM

Registracija za HDEM kongres

HUMANITARNI PROGRAM HDEM: I ove godine će HDEM biti humanitarnog karaktera, a sredstva će se uplatiti u humanitarne svrhe