Sekcija za estetsku kirurgiju – HDEM

Sekcija za estetsku kirurgiju

PREDSJEDNIK SEKCIJE ZA ESTETSKU KIRURGIJU

 

doc. dr. sc. Zoran Veir, spec.plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

UPRAVNI ODBOR

 

dr. Mario Zambelli, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

prof. dr. sc. Srećko Budi, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije kirurgije

 

dr. Andrej Roth, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

Doc. dr. sc. Emil Dediol, spec. maksilofacijalne kirurgije, plastični kirurg glave i vrata

 

Dr Josip Banović 

 

Dr. Stevo Martić, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

Dr. sc. Nino Fuchs, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

GLAVNA TAJNICA

 

dr. Irijana Rajković, univ.mag. spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

RIZNIČAR

 

dr. Bruno Cvjetičanin, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

O sekciji

Odlukom Skupštine Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora osnovana je Sekcija za estetsku kirurgiju.
Cilj Sekcije za estetsku kirurgiju (SEK) je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u estetskoj medicini s posebnim interesom u estetskoj kirurgiji s ciljem podizanja nivoa znanja u estetskoj medicini kod zainteresiranih liječnika specijalista estetske i maksilofacijalne kirurgije, opće kirurgije, otorinolaringologije i ostalih srodnih specijalističkih grana, kao i organiziranje stručnih skupova, edukativnih radionica, suradnja sa srodnim organizacijama u svijetu i promoviranje centara izvrsnosti estetske medicine u Republici Hrvatskoj i svijetu.