Sekcija za estetsku kirurgiju – HDEM

Sekcija za estetsku kirurgiju

PREDSJEDNIK SEKCIJE ZA ESTETSKU KIRURGIJU

 

Prof.dr.sc. Mirko Ivkić, Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

DOPREDSJEDNIK SEKCIJE ZA ESTETSKU KIRURGIJU

 

doc. dr. sc. Aleksandar Milenović

GLAVNI TAJNIK

 

Doc. dr. sc. Emil Dediol, spec. maksilofacijalne kirurgije, plastični kirurg glave i vrata

 

UPRAVNI ODBOR

 

 

Prim. Siniša Glumičić, MD, PhD, maxillofacial surgery specialist

 

dr. Andrej Roth, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

Dr Josip Banović spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

RIZNIČAR

 

dr. Bruno Cvjetičanin, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

O sekciji

Odlukom Skupštine Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora osnovana je Sekcija za estetsku kirurgiju.
Cilj Sekcije za estetsku kirurgiju (SEK) je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u estetskoj medicini s posebnim interesom u estetskoj kirurgiji s ciljem podizanja nivoa znanja u estetskoj medicini kod zainteresiranih liječnika specijalista estetske i maksilofacijalne kirurgije, opće kirurgije, otorinolaringologije i ostalih srodnih specijalističkih grana, kao i organiziranje stručnih skupova, edukativnih radionica, suradnja sa srodnim organizacijama u svijetu i promoviranje centara izvrsnosti estetske medicine u Republici Hrvatskoj i svijetu.