Sekcija za korektivnu dermatologiju – HDEM

Sekcija za korektivnu dermatologiju

PREDSJEDNICA SEKCIJE ZA KOREKTIVNU DERMATOLOGIJU HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ESTETSKU MEDICINU

 

dr. Nevia Delalle spec. dermatovenerologije

TAJNICA SEKCIJE ZA KOREKTIVNU DERMATOLOGIJU

 

dr. Tanja Vrčić spec dermatovenerologije

RIZNIČARKA SEKCIJE ZA KOREKTIVNU DERMATOLOGIJU

 

dr. Nika Franceschi spec. dermatovenerologije

 

UPRAVNI ODBOR

 

dr. sc. Iva Dediol spec. dermatovenerologije

 

prof. dr. sc. Ines Brajac spec. dermatovenerologije

 

dr. Ivana Manola spec. dermatovenerologije

 

dr. Jelena Jakić spec. dermatovenerologije

 

dr. Irena Kovačević spec. dermatovenerologije

 

dr. Maja Kovačević spec. dermatovenerologije

O sekciji

Cilj osnivanja Cilj osnivanja Sekcije za korektivnu dermatologiju Hrvatskog društva za estetsku medicinu je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u brzorastućoj grani estetske medicine u kojoj se posebni naglasak stavlja na estetsku i korektivnu dermatologiju. Kao logičnoj poveznici sa estetskom medicinom u širem smislu, korektivna dermatologija postaje sve interesantnija stručnjacima ali i pacijentima širom svijeta. Cilj osnivanja Sekcije je podizanje nivoa znanja u toga specifičnog segmenta kod zainteresiranih specijalista koji sve više u svojim praksama objedinjavaju navedene medicinske postupke. Organizirati će se stručni skupovi, edukativne radionice, uz suradnju sa srodnim organizacijama u svijetu te promoviranje centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i svijetu.