KONTAKT

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za estetsku medicinu
Šubićeva 9
Zagreb 10000
Hrvatska – Croatia
Jurica Rotim dr.med.dent.
mail : hdel@hdel.hr
phone: +385 98 1633 061

Žiro račun:
IBAN Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za estetsku medicinu:
HR 7423600001101214818,
poziv na broj: 268-625
OIB 60192951611

security code
Pošalji