KONTAKT

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za estetsku medicinu
Šubićeva 9
Zagreb 10000
Hrvatska – Croatia
Jurica Rotim dr.med.dent.
mail : hdel@hdel.hr
phone: +385 98 1633 061

Žiro račun:
IBAN Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za estetsku medicinu:
HR 7423600001101214818,
poziv na broj: 268-625
OIB 60192951611

Filida putnička agencija d.o.o.
Dore Pfanove 7
10 000 Zagreb

Tel: 01/4616520
Fax: 01/4616521
Mob: 098/9105778

Kontakt: Ana Krizmanić Mikolčević
Mail: ana@filidatravel.hr

security code
Pošalji