KONTAKT

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za estetsku medicinu
Šubićeva 9
Zagreb 10000
Hrvatska – Croatia
Jurica Rotim dr.med.dent.
mail : hdel@hdel.hr
phone: +385 98 1633 061

Za informacije o kotizaciji i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: hdel@bantours.hr


Žiro račun:
IBAN Hrvatski liječnički zbor- Hrvatsko društvo za estetsku medicinu:
HR 7423600001101214818,
poziv na broj: 268-625
OIB 60192951611

security code
Pošalji