HANDS ON MODULI

Svi polaznici nakon završene edukacije dobivaju:

”Certifikat o uspješno završenoj edukaciji“ – izdan od Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, sukladno pravilniku Ministarstva zdravstva RH

OBAVIJEST – Svi polaznici hands-on modula u obavezi su imati vlastitog modela za rad!

Edukatori i instruktori na Hands on modulima iskusni su praktičari okupljeni u Medical Esthetic Institutu – Više…

Za informacije o paketima prijave i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: hdel@bantours.hr

http://www.bantours.hr/

Srdačni pozdrav

HANDS ON MODULI KOJI ĆE SE U SKLOPU HDEM SIMPOZIJA ODRŽATI U OPATIJI:

INICIJALNI MODUL – BOTULINUM TOXIN 1 – 3500Kn
INSTRUKTOR: prim. dr. Siniša Glumičić spec. maksilofacijalne kirurgije
…više o modulu

INICIJALNI MODUL – DERMALNI FILERI 1 – 3500Kn
INSTRUKTOR: dr. sc. Željko Rotim univ. mag. med. dent.
…više o modulu

NAPREDNI MODUL – DERMALNI FILERI 2 (LIP DESIGN) – 3500Kn
INSTRUKTOR: dr. sc. Željko Rotim univ. mag. med. dent.
…više o modulu

PRIMJENA KANILA U ESTETICI LICA – 3500Kn
INSTRUKTOR: Nevia Delalle, dr.med., spec. dermatologije i venerologije
…više o modulu

ADVANCED MASTERCLASS & VIP SPECIAL WORKSHOP  – 8.500Kn
FULL FACE REJUVENATION – DERMAL FILLERS WHIT COG THREADS
INSTRUKTOR: dr. Mark Posselt
…više o modulu

PRP/PRF TRETMANI – 3500Kn
INSTRUKTOR: dr. med. Maria Škornjak mag. forenzike, univ. spec., PhD Candidate
…više o modulu

AESTHETIC BUSINESS MODUL: MASTERING THE CONSULTATION SKILLS – 2800 Kn
INSTRUKTOR: Maya Tayfour Mali, MPH
…više o modulu

WORKSHOP BIOSUN THREAD LIFTING
INSTRUKTOR: dr. Jelena Jakić, Key Opinion Leader

HANDS ON MODULI KOJI SE IZ TEHNIČKIH RAZLOGA NEĆE ODRŽATI U OPATIJI, VEĆ NAKON HDEM SIMPOZIJA U ZAGREBU U SKLOPU MEDICAL ESTHETIC INSTITUTA:

NAPREDNI MODUL –BOTULINUM TOXIN 2 – 3500Kn …više o modulu

NAPREDNI MODUL –DERMALNI FILERI 3 – 3500Kn …više o modulu

REFRESHMENT COURSE – Modul za obnovu znanja i vještina – 2500 KN …više o modulu

Organizacija grupa vrši se po principu „First come, first served“