ODGOĐENO / POSTPONED – CSEM

ODGOĐENO / POSTPONED


Poštovani,

ovim putem Vas obaviještavamo da je Organizacijski odbor HDEM simpozija morao donijeti iznimno tešku, ali u ovim trenutcima jedinu racionalnu odluku da se HDEM simpozij odgodi.

Odluka Upravnog odbora HDEM o odgađanju 10. CEMS donešena je zbog priopćenja Kriznog stožera Istarske županije o zabrani svih skupova i javnih događanja.

Organizacijski odbor je zajedno s tehničkim organizatorom imao najbolju namjeru održati simpozij prema planu i programu, no s obzirom na niz okolnosti koje su se dogodile od jučer do danas, jedini racionalni put je odgoda do daljnjeg.

Sve predradnje za simpozij su učinjene; uloženo je neizmjerno mnogo rada i truda, poslane su zadnje rooming liste, čak su složene i kongresne torbe, ali usprkos svemu stavljamo zdravlje i zaštitu na prvo mjesto.

Odgovornost liječnika i svih drugih zdravstvenih djelatnika u ovakvoj situaciji nadolazeće epidemije je izuzetno velika, upravo zbog njihovog stalnog kontakta s pacijentima.

Kongres odgađamo najvjerojatnije za lipanj, u skladu s preporukama nadležnih institucija. O novom terminu obavijestit ćemo Vas uskoro!

Srdačno,
dr. sc. Željko Rotim, Predsjednik HDEM HLZ


Dear participants,

we sadly have to inform you that the Organizing Committee of the HDEM Symposium had to make an extremely difficult, but at this time, the only rational decision to postpone the Croatian Esthetic Medicine Symposium.

The Organizing Committee, together with the technical organizer, had the best intention of holding a Symposium according to the plan and program, but given the series of circumstances that have occurred from yesterday till today, the only rational path is to delay it until further notice.

All pre-orders for the Symposium were already done; a great deal of work and effort was put in, the last rooming lists were sent, even the bags of Congress were stacked, but in spite of everything, we have to put health and safety first.

The responsibility of doctors and all other healthcare professionals in this situation of the upcoming epidemic is extremely high, precisely because of their constant contact with patients.

Congress is likely to be postponed until June, in accordance with the recommendations of the relevant institutions.

We will inform you about the new date soon!

Best regards