PRAVILNIK MINISTARSTVA ZDRAVSTVA O PRIMJENI HIJALURONSKIH FILERA I BOTOXA U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE – CSEM

PRAVILNIK MINISTARSTVA ZDRAVSTVA O PRIMJENI HIJALURONSKIH FILERA I BOTOXA U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 3.

Ordinacija dentalne medicine u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila i botulinum toksina tipa A, moraju imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora

———————————————————————————–

Hrvatsko društvo za estetiku lica ( HDEL ) stručno je društvo Hrvatskog Liječničkog Zbora koje se bavi edukacijom , organiziranjem simpozija i radnih edukacijskih tečajeva , razmjenama multidisplinarnih iskustava  kao i suradnjom sa međunarodnim srodnim organizacijama, favorizirajući nekirurške i minimalno invazivne metode i tehnike.

HDEL ima pozitivno mišljenje i preporuku za rad izdano od Ministarstva zdravstva  Republike Hrvatske.

Nakon uspješno završene edukacije u Edukacijskim centrima HDEL – a članovi HDEL dobivaju uvjerenje i Certifikat o osposobljenosti za rad , sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva.