PRIJAVA

Prije ispunjavanja prijave pogledajte više…

…o programu

Detaljno o programu:
https://www.hdel.hr/agenda-3/

…o paketima prijave

Detalji o paketima:
https://www.hdel.hr/paketi-priave/

…o Hands On Modulima

Detalji o modulima:
https://www.hdel.hr/moduli/

Detalji o instruktorima
https://www.hdel.hr/hands-on-moduli-instruktori/

…o smještaju

Detaljnije o smještaju:
https://www.hdel.hr/smjestaj-2/

Za informacije o kotizaciji i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: hdel@bantours.hr

http://www.bantours.hr/

Za edukacije izvan HDEM kongresa možete se prijaviti na:

https://mei.eu.hr/prijave/