Prijava

Važno!!

Prisustvo na kongresu HDEM moguće uz poštovanje epidemiološke mjere koje su na snazi, te osoba koja prisustvuje kongresu mora posjedovati DIGITALNU COVID POTVRDU.

Prije ispunjavanja prijave pogledajte više…

…o programu

Detaljno o programu:
https://www.hdel.hr/agenda/

…o paketima prijave

Detalji o paketima:
https://www.hdel.hr/paketi-prijave/

…o hands-on modulima

Detalji o modulima i instuktorima:
https://www.hdel.hr/moduli/

…o smještaju

Detaljnije o smještaju:
https://www.hdel.hr/smjestaj/

Za informacije o kotizaciji i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: hdel@bantours.hr

http://www.bantours.hr/

Prijave za 10. CEMS 2. – 4. 7. 2021.

security code
Pošalji

Za edukacije izvan HDEM kongresa možete se prijaviti na:

https://mei.eu.hr/prijave/