Prijava

Važno!!

Prisustvo na kongresu HDEM moguće uz poštovanje epidemiološke mjere koje su na snazi, te osoba koja prisustvuje kongresu mora posjedovati DIGITALNU COVID POTVRDU.

Prije ispunjavanja prijave pogledajte više…

…o programu

Detaljno o programu:
https://www.hdel.hr/agenda/

…o paketima prijave

Detalji o paketima:
https://www.hdel.hr/paketi-prijave/

…o hands-on modulima

Detalji o modulima i instuktorima:
https://www.hdel.hr/moduli/

…o smještaju

Detaljnije o smještaju:
https://www.hdel.hr/smjestaj/

 

Prijave za 11. CEMS 18. – 20. 03. 2022.

security code
Pošalji

Za edukacije izvan HDEM kongresa možete se prijaviti na:

https://mei.eu.hr/prijave/