Prijava

Važno!!

Prisustvo na kongresu HDEM moguće uz poštovanje epidemiološke mjere koje su na snazi, te osoba koja prisustvuje kongresu mora posjedovati DIGITALNU COVID POTVRDU.

HUMANITARNA NOTA: I ove godine će HDEM biti humanitarnog karaktera, a sredstva će se uplatiti Klinici za dječje bolesti Zagreb

Prije ispunjavanja prijave pogledajte više…

…o programu

Detaljno o programu:
https://www.hdel.hr/agenda/

…o paketima prijave

Detalji o paketima:
https://www.hdel.hr/paketi-prijave/

…o hands-on modulima

Detalji o modulima i instuktorima:
https://www.hdel.hr/moduli/

…o smještaju

Detaljnije o smještaju:
https://www.hdel.hr/smjestaj/

 

Prijave za 11. CEMS 18. – 20. 03. 2022.

security code
Pošalji

Za edukacije izvan HDEM kongresa možete se prijaviti na:

https://mei.eu.hr/prijave/