Prof.dr.sc.Zoran Vatavuk – CSEM

Prof.dr.sc.Zoran Vatavuk


Predstojnik Klinike za Očne bolesti, KBC Sestre milosrdnice , Predsjednik Hrvatskog društva za oftalmologiju Hrvatskog liječničkog zbora

Rođen sam 22.4.1962. u Šibeniku. Nakon srednje škole završene u Splitu upisao sam Medicinski fakultet koji završavam 1987.god. Zaposlio sam se U DZ Drniš iste godine gdje nakon obavljenog pripravničkog staža radim kao liječnik opće prakse. Od svibnja 1991. sudjelujem u radu saniteta HV na terenu do listopada 1993, kada započinjem specijalizaciju iz Oftalmologije na KB Sestre milosrdnice.1996 završavam specijalizaciju i zapošljavam se na istoj Klinici. Od 1997 bavim se problematikom bolesti stražnjeg očnog segmenta. Zbog usavršavanja u više navrata boravio u inozemstvu (Pecs, Munchen, Berlin, Barcelona), te na Klinici za Očne bolesti KBC Zagreb.Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga Laserskog baraža u spriječavanju retinalnih komplikacija nakon vađenja Silikonskog ulja iz oka” obranio sam 27. prosinca 2006.

U znanstveno zvanje Znanstvenog suradnika izabran sam 27. ožujka 2007. pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. do 2007. godine uspješno sam odradio i položio predviđeni program prve generacije polaznika „European Leadership inOphthalmology“. Aktivno sudjelovao na svim kongresima Oftalmološkog društva Hrvatske od 1998.god Pozvani predavač na više međunarodnih skupova. Autor sam i koautor 29 radova, od čega je 21 objavljen u časopisima koje citira Current Contents. Također sam autor poglavlja u knjizi, te brojnih kongresnih priopćenja. Od 2006. god. pročelnik zavoda za bolesti mrežnice Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice. 2013.god. Predstojnik Klinike za Očne bolesti, KBC Sestre milosrdnice.