Sekcija za estetsku kirurgiju

Sukladno Statutu Hrvatskog liječničkog zbora stručno društvo može osnovati Sekcije za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga Stručnog društva.

Na Skupštini Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora održanoj 12.09.2018. na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje Sekcije za estetsku kirurgiju HDEM donosi se odluka Skupštine Hrvatskog društva za estetsku medicinu o osnivanju Sekcije za estetsku kirurgiju Hrvatskog društva za estetsku medicinu.

Cilj Sekcije za estetsku kirurgiju (SEK) je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u estetskoj medicini s posebnim interesom u estetskoj kirurgiji s ciljem podizanja nivoa znanja u estetskoj medicini kod zainteresiranih liječnika specijalista estetske i maksilofacijalne kirurgije, otorinolaringologije i ostalih srodnih specijalističkih grana kao i organiziranje stručnih skupova, edukativnih radionica, suradnja sa srodnim organizacijama u svijetu i promoviranje centara izvrsnosti estetske medicine u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

 

PREDSJEDNIK SEKCIJE ZA ESTETSKU KIRURGIJU

 

doc. dr. sc. Zoran Veir, spec.plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

UPRAVNI ODBOR

 

dr. Mario Zambelli, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

 

prof. dr. sc. Srećko Budi, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije kirurgije

 

dr. Andrej Roth, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

GLAVNA TAJNICA

 

dr. Irijana Rajković, univ.mag. spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

RIZNIČAR

 

dr. Bruno Cvjetičanin, spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije