Sekcija za transpantaciju kose

Cilj osnivanja Sekcije za transplantaciju kose je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u brzorastućoj grani estetske medicine. Kao logičnoj poveznici sa estetskom medicinom u širem smislu, transplantacija kose postaje sve interesantnija stručnjacima ali i pacijentima širom svijeta. Cilj osnivanja Sekcije za transplantaciju kose je podizanje nivoa znanja toga specifičnog segmenta medicine kod zainteresiranih specijalista koji sve više u svojim praksama objedinjavaju medicinske postupke. Organizirati će se stručni skupovi, edukativne radionice, uz suradnju sa srodnim organizacijama u svijetu te promoviranje centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Predsjednica Sekcije za transplantaciju kose Hrvatskog društva za estetsku medicinu:
dr. sc. Ana Maletić, spec. estetske plastične i rekonstruktivne kirurgije

Prvi dopredsjednik:
dr. Držislav Markovina, spec. otorinolaringologije i kirurg glave i vrata

Drugi dopredsjednik:
dr. Rebeka Held, spec. estetske plastične i rekonstruktivne kirurgije

Tajnik:
prim. dr. Siniša Glumičić, spec. maksilofacijalne kirurgije

Rizničar:
dr. Duško Maletić, spec. kirurgije i urologije