Upravni odbor HDEM

dr. sc. Željko Rotim
univ. mag. med. dent.
Predsjednik HDEM-a

hdel.prof.situmAkademkinja Mirna Šitum
spec. dermatovenerologije
Predsjednica etičkog Povjerenstva HDEM-a

prim. dr. Siniša Glumičić
dr. med. specijalist maksilofacijalne kirurgije
Počasni predsjednik HDEM-a


prof. dr. sc. Mirko Ivkić,
spec. otorinolaringologije
Prvi dopredsjednik HDEM

prof. dr. sc. Ines Brajac
spec. dermatovenerologije
Druga dopredsjednica HDEM-a

doc. dr. sc. Aleksandar Milenović
spec. maksilofacijalne kirurgije
Glavni tajnik HDEM

dr. Mario Zambelli
spec. plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije
Počasni član Upravnog odbora HDEM

dr. med. Nevia Delalle,
spec. dermatologije i venerologije

dr. Bruno Cvjetičanin
spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije
Rizničar HDEM-a


dr. Duško Maletić
spec. opće kirurgije i urologije

dr. Velibor Drakulić
spec. oftalmologije

doc. dr. sc. Zoran Veir
spec.plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

Honorary member of the Croatian Society of Esthetic Medicine
Predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju
Honorary member of the Croatian Society of Esthetic Medicine